Author Topic: ทำไมไม่มีการแจ้งยืนยันการเรียกเก็บเงิน  (Read 2068 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline ปัณณทัต

  • Newbie
  • *
  • Posts: 1
ก่อนหน้านี้ใช้แบบทดลองฟรี 30 วัน แล้วบอกจะมีการแจ้งล่วงหน้า 7 วัน  แต่ตรวจสอบในอีเมลล์ ไม่มีการแจ้งยืนยัน แต่สุดท้ายไม่ทราบ ไม่ได้ยกเลิกแถมเรียกเก็บเงินผ่าน Driver ไปเรียบร้อยผ่านบัญชีธนาคาร ซึ่งถือว่าผิดตามที่ตกลงว่าจะแจ้ง แบบนี้ต้องสูญเสีย พอจะเรียกขอเงินคืน แต่ไม่มีข้อมูลรหัสทางเมลล์เลย จะดำเนินการอย่างไร รบกวนแจ้งให้ทราบด้วย
ขอบคุณ